Nytårsstatus

Vi er gået ind i 2020 – så at sige på langs! Det betyder ikke, at vi har ligget vandret, men derimod at vi har holdt helt og aldeles fri fra byggeri.
Allerede d. 20. december gik hele byggeholdet på ferie, og vi begynder først igen mandag d. 6. januar. Men det har været en særdeles velfortjent pause for alle, idet arbejdet med vores hus har stået på siden starten af august, kun afbrudt af nogle få arbejdsdage andetsteds.
Da vi omkring 1. december også nåede halvvejs igennem byggeprocessen, vil det være på sin plads at kigge tilbage og gøre status.

Byggestatus

Vi begyndte de første dage i august i de dejligste sommerdage, men der gik ikke længe, inden en lang, våd og efterårsagtig vejrperiode satte ind. Det varede faktisk indtil sidst i december, og selv om mange af billederne her på bloggen ser skønne ud, så lyver de! Kameraet kommer kun frem i godt vejr…
Det har været hårdt at komme igennem, med alt hvad det medførte af mudder, vand, afdækninger osv.
Som man kan læse i vores forrige post, byggeuge 21, så er husets status, at al udvendigt murerarbejde er afsluttet, huset er lukket med døre og vinduer, der er opsat dampspærre og fjernvarmen er tilsluttet, således at gulvvarmen er i funktion.
En stor blæser er sat på ventilationen, så cirkulationen bliver optimal, og et par affugtere sørger for, at fugten kommer ud af huset.
Det er der, vi står nu! Det er virkelig skønt, at man nu (også) kan arbejde indendørs i varme, og ligeså dejligt er det, at murerarbejdet udenfor er færdigt. Vi havde jo store spekulationer og problemer med valg af sten (se bl.a. Byggeuge 15), men nu hvor det hele står færdigt, er vi meget tilfredse med Laika-stenen, og vi er meget tilfredse med, at vi ønskede stenene muret i løberforbandt 2. Det giver en murflade, hvor man fornemmer systematikken, men hvor øjet ikke fokuserer på mønsteret. Det var sådan, vi ønskede det. Vores murere – som ellers har sværget til løberforbandt 1 – overvejer faktisk at skifte til 2’eren fremover, hvis de ellers kan få lov at bestemme.
Noget andet er, at Villa Hillside er lovet indflytningsklar til påske, så der er præcis 3 måneder til at gøre huset færdigt. Tænker umiddelbart, at det bliver en travl tid…

Status på valg af byggefirma

Temaet her er en opfølgning af vores tanker fra før byggeriet, som de kan læses under menupunktet “Valg af byggefirma”.
I modsætning til dem, der vælger store firmaer som fx HusCompagniet, betyder valget af et lille firma normalt, at byggeprocessen bliver ret lang. I vores tilfælde ca. 8 måneder, hvilket er tæt på det dobbelte af de hurtigste firmaer.
Om det er et problem eller ej, er et individuelt spørgsmål. Det er vel egentlig værre, hvis byggetiden overskrider det lovede, fordi dette ødelægger planlægningen.
For vores vedkommende har det måske endda været en fordel, idet vi har haft bedre tid til at gennemtænke de mange valg og beslutninger, der skal tages, og det har været muligt undervejs at foretage ændringer og korrektioner i de beslutninger, vi tog i startfasen.
Den måske største fordel ved et lille byggefirma er, at det er et begrænset antal håndværkere, der arbejder på huset. De er alle gennemgående personer, og der møder aldrig nogen op, man som bygherre ikke kender.
Nok så vigtigt er det, at håndværkerne kender hinanden og kommunikerer godt, og at de véd, at de kan stole på, at aftaler overholdes. Det kan lyde banalt, men det er altså alfa og omega, hvis byggeprocessen skal gå godt og smertefrit. Det skal man ikke have læst mange byggeblogge for at vide…
En anden vinkel er kommandovejene. I et lille firma er chefen selv på byggepladsen. Faktisk er der i vores tilfælde tale om chefer i massevis. Vores byggefirma har en murermester og en tømrermester som eneste ansatte, tømrerarbejdet udføres af to selvstændige tømrermestre. Det var 4 mestre…
VVS-arbejdet udføres af mester selv plus en svend. Jord, beton og kloak udføres af chefen selv, da det er et enmandsfirma. Kun elektrikerarbejdet klares uden en mesters indblanding, men af en svend, der er fast elektriker for vores byggefirma.
Alt i alt bliver det til 6 mestre og to svende, så det er klart, at spørgsmål kan besvares og klares på stedet og ikke skal gå igennem en formand, byggeleder eller lignende.
Malerarbejdet har vi ikke regnet med, da det er vores egen entreprise. Vi er hverken mestre eller svende, vi er bare hr og fru bygherre…

Om bygherrens deltagelse i arbejdet

Et afledt tema af “valg af byggefirma” er det forhold, at vores byggefirma inviterede til, at vi/jeg som bygherre kunne deltage i byggearbejdet fra start til slut. Lidt usædvanligt havde jeg både interesse og mulighed for at deltage på fuld tid, og så var der vel også et økonomisk incitament i det.
Jeg har ikke fortrud, at jeg sagde ja tak til muligheden.
Jeg må dog tilføje, at det har været hårdt at skulle arbejde fysisk i ca. 10 timer hver dag. Jeg har ingen praktisk uddannelse eller særlig erfaring med byggeri. Kun almindelig gør-det-selv viden og lyst. Derfor har min hjælp også ind imellem været på skrømt, og håndværkerne har nok måttet bruge lidt ekstra tid på at forklare mig både dit og dat. Men de har været vældig positive og overbærende, og de har givet udtryk for, at jeg er en god hjælp.
Hvis nogen ønsker at gøre forsøget, skal de være klar over, at 20.000 skridt på en arbejdsdag ikke er unormalt for en medhjælper. Vabler, sår, ømme led og muskler, ødelagt fodtøj og møgbeskidt arbejdstøj dagligt er heller ikke unormalt.
Man skal ikke regne med at blive tilnærmelsesvis udlært murer, tømrer, elektriker eller andet. Langtfra! Det handler om at udføre noget af det arbejde, som enhver efter en kort instruks, kan udføre. Simpelt arbejde, rutinearbejde, gentaget arbejde, beskidt arbejde, slæbearbejde, håndlangerarbejde, oprydning etc. For nogen lyder det måske uinteressant, men i den store sammenhæng giver det god mening og ikke mindst chancen for at opleve i detaljer, hvordan et hus bliver til.
Fra starten var planen, at jeg skulle gå især murerne – men også de øvrige faggrupper – til hånde, og det er al tiden faktisk gået med indtil nu.
Men herudover har vi påtaget os forskellige delopgaver som fx malerentreprisen, opsætning af lister på facaden, indvendig færdiggørelse af værksted, færdiggørelse af alkove og siddevindueskarm, lægning af trægulve samt montering af skabe i walk-in og bryggers. Vi kan dog se, at vi får rigeligt travlt, og derfor har vi måtte tilkøbe professionel assistance til de to sidstnævnte opgaver.

Flere selvvalgte bygherreopgaver

Vi lider nok af den skavank, at vi gerne vil have en finger med i spillet på alle de området, hvor vi synes, vi har noget at byde ind med. Det har godt nok givet os nogle udfordringer…
Byggefirmaet har været meget large m.h.t. at give os frie tøjler i byggefasen. Alt det, vi havde lyst til at stå for, fik vi lov til. Derfor har vi både udvalgt og indkøbt køkken- og bryggersskabe, garderobeskabe, hårde hvidevarer, trægulve, klinker, brændeovnsindsats, maling, facadebeklædning, VVS-artikler samt en del andre, mindre ting.
Det er selvfølgelig en tilfredsstillelse at være så tæt på beslutningerne i byggeprocessen, og måske har vi også sparet lidt penge ved det, men det har været en ordentlig mundfuld at stå med oven i alle de andre beslutninger, som opførelsen at et hus kræver.
Vores anbefaling er derfor, at med mindre man har særlige kompetancer eller gode forbindelser, så skal man nok overlade disse indkøb til fagfolk, som er vant til at begå sig på området. I forvejen er der rigeligt meget at arbejde med for bygherren.


Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *